KLUB ROWEROWY „DĘTKA” był stowarzyszeniem zarejestrowanym 14.04.2005 roku oraz spadkobiercą nieformalnie istniejącego od 1999 roku AMATORSKIEGO KLUBU TURYSTYKI ROWEROWEJ „DĘTKA”.

Celem KLUBU jest promowanie prozdrowotnego i proekologicznego trybu życia poprzez uprawianie turystyki rowerowej oraz amatorskie uprawianie sportu (przede wszystkim rowerowego) przez dorosłych, dzieci i młodzież, w tym także osoby niepełnosprawne. Jeździmy na rowerach od wczesnej wiosny do późnej jesieni (niektórzy także w zimie). Uprawiane w jakiejkolwiek formie kolarstwo daje nam wszystkim bardzo wiele radości. Przemierzamy drogi i bezdroża naszej Ojczyzny i naszych sąsiadów; Czech, Niemiec i Słowacji, a także Bułgarii i Austrii. Klub ma własny hymn (w wersji polskiej i śląskiej) oraz coroczną historię wierszem śpiewaną.