Historia do 2005 roku Historia Amatorskiego Klubu Turystyki Rowerowej „Dętka” Klub powstał dzięki kilku zapaleńcom , którzy umiłowali te formę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Za datę powstania Klubu przyjęto dzień 1-go maja 1999 roku, kiedy to odbył się pierwszy zaplanowany wcześniej rajd rowerowy po Wzgórzach Niemczańsko – Strzelińskich (po latach określony jako I Rajd Wiosenny). Ale już wcześniej przez wiele lat poszczególni członkowie – założyciele próbowali zwiedzać nasz piękny kraj na własnych lub częściej pożyczonych rowerach (okolice Krynicy Morskiej, Bory Tucholskie, Mrzeżyno, Lubrza, okolice Pustyni Błędowskiej, okolice Jeziora Żywieckiego, Park Kultury i Wypoczynku w Katowicach, okolice Sandomierza i wiele, wiele innych).

Nazwa Klubu była wyborem pośród wielu propozycji (miedzy innymi – „Szprycha”, „Pedał”, „Zębatka” i innych, mniej prowokujących …).

Określono formę prawną Klubu (własność prywatna), ustalono zasady działania (Statut Klubu) i ramowy zakres działania (propagowanie ruchu na świeżym powietrzu i innych zasad zdrowego stylu życia, poznawanie piękna polskiej ziemi i jej historii).

Stopniowo do grona założycieli dołączali dalsi chętni (co wiązało się czasem z koniecznością nauki jazdy na rowerze …). Określono formalne dane Klubu i zasady jego finansowania, opracowano też jego logo (dzięki bezinteresownej pomocy mgr inżyniera architekta – Pana Daniela Olszewskiego*).

Latem 1999 roku zorganizowano już bardzo precyzyjnie przygotowany rajd po wschodniej części Mazur i Ziemi Suwalskiej, co ostatecznie przekonało założycieli do pójścia ta drogą „na całego”.

Dalsza działalność Klubu to kolejne Rajdy i drobniejsze wycieczki ze stopniowym poszerzaniem grona uczestników: na koniec 1999 roku – 10 członków, 2000 roku 15 członków, 2001 roku – 18 członków, 2002 roku –23 członków (nie licząc sympatyków). Pod koniec 2002 roku odbył się pierwszy Rajd Rowerowy również dla osób spoza Klubu. Był on połączony z wykładem przedstawiciela Policji Drogowej o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych, wystawami producentów strojów dla rowerzystów, rowerów i osprzętu rowerowego oraz konkursem fotograficznym o Ziemi Dzierżoniowskiej.

* Członek honorowy Klubu